Provozní a všeobecné podmínky pronájmu

OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:

(rezervační formulář, email, telefonicky, sms) –  jakmile to bude možné, ihned Vám odpovíme.

Do objednávky uvádějte:

* Jméno a příjmení
* Ulici, město, PSČ, telefon
* Datum příjezdu – datum odjezdu
* Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let)

REZERVACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Pro závaznou rezervaci termínu je nájemník povinen zaplatit zálohu ve výši cca 50% celkové ceny pronájmu, nejpozději do 7 kalendářních dnů od rezervace. Zbývající částku ceny nájmu nájemník uhradí pronajímateli nejpozději 21 kalendářních dní před začátkem pronájmu.

Veškeré energie a poplatky jsou zahrnuty v ceně pobytu.

Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele:

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě že:

  1. na pronájem nastoupí počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu
  2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pronájmu – bez vědomí pronajímatele
  3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody
  5. při rušení nočního klidu

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

Ve srubu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!! Zákaz kouření neplatí pro venkovní posezení na terase za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

Ve srubu se přezouvá, vhodnou obuv si vezměte s sebou.

Zákazník (nájemník) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pronájmu.

Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemník) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Převzetí objektu:

3-4 dny před nástupem je vždy potřeba se domluvit na hodině  nástupu na pobyt (telefonicky nebo emailem).

V případě letních pobytů je nástup na pobyt mezi 15:00-18:00, ukončení pobytu je do 9:00.

U pobytů v mimosezonu jsou nástupy i ukončení na dohodě.

Kauce:

Při nástupu se kauce nepožaduje.

Úklid

Zákazník je povinen odevzdat srub v následujícím stavu:

  • veškeré nádobí musí být umyto a uklizeno
  • není potřeba zametat, ani umývat podlahu
  • všechny lůžka budou mít vysvlečeny lůžkoviny

Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce.

Stornovací podmínky:

V případě, že bude uhrazena záloha či celá částka za pobyt, jsou následující stornopoplatky:

Den uhrazení zálohy – 90 dní do nástupu ………………………………………. 25 % z ceny pobytu
89 dní do nástupu – 21 dní do nástupu ………………………………………….. 50 % z ceny pobytu
Méně než 20 dní do nástupu ………………………………………………………… 100 % z ceny pobytu

Zákazník má právo od objednávky písemně (stačí pomocí emailu) odstoupit. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení zprávy o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky.

Storno poplatky se neplatí v případě, že si nájemník za sebe zajistí náhradu.

Pojištění po dobu pronájmu:

Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Srub pod lesíkem Kyjov - Bohuslavice
Average rating:  
 0 reviews